sobota, 27 listopada 2010

Chorągwie smoleńskie (The banners from Smolensk)

Rycerstwo polskie biorące udział w bitwie pod Grunwaldem ugrupowane było w 51 chorągwi. Po stronie polskiej opowiedział się również książę Witold, którego wojsko liczyło 40 chorągwi. Należeli do nich rycerze Żmudzcy, Litewscy, Ruscy oraz Tatarscy. Źródła podają różne wartości opisując  liczebność armii polsko-litewskiej. Przyjęliśmy szacunkowo, że Jagiełło posiadał około 20 tys. jazdy polskiej, 10 tys. litewsko-ruskiej i 2,3 – 3 tys. tatarskiej oraz około 2,5 tys. piechoty.

The Polish knights taking part in the Tannenberg battle were divided into 51 banners. The Duke of Lithuania , Vytuatas the Great, whose army consisted of 40 banners (Samogitians, Lithuanians, Ruthenians and Tatars), was on the Polish side as well.  It seems difficult to establish the precise number of soldiers involved in the battle. We have estimated  the overall strength of the allied forces at 20,000 Polish cavalry, 10,000 Lithuanian and Ruthenian cavalry, 2,300 – 3,000 Tartar cavalry and about 2,500 infantry.  


Przyboczni Lingwena Semena.

Obecnie dzięki wnikliwej analizie źródeł historycznych, określić można prawdopodobne ustawienie  chorągwi w poszczególnych etapach bitwy.  Przyjmuje się, że na lewym skrzydle wojsk litewskich  znajdowały się trzy chorągwie smoleńskie  (smoleńska, smoleńsko – orszańska oraz smoleńsko – mści sławska), które odegrały w bitwie znaczącą rolę. 

Presently, having the historical sources dissected,  it is possible to assume how the banners were deployed in particular phases of the battle. It is said, that there were three banners from Smolensk on the left flank of the Lithuanian forces. It seams to us that those three banners were pretty important in the battle.

Tak właśnie wyglądała litewska "jazda lekka".

Nie chcemy na tym etapie opisywać przebiegu oraz faz bitwy. Warto jednak nadmienić, że w momencie przełamania przez Krzyżaków szyku bojowego armii polsko – litewskiej i zaplanowanego, bądź nie, wycofywania się  wojsk pod wodzą księcia Witolda, chorągwie smoleńskie nie uległy panice i zostały na polu walki. Choć ponieśli znaczne straty (jedna z chorągwi podobno została „wybita co do nogi”), walczyli nadal w pełnym niemalże okrążeniu. Możliwa wydaje się hipoteza, że kurz, jaki wzbił się po ucieczce wojsk Witolda, sprawił, że Jagiełło nie zauważył, że pod Stębarkiem walczą jeszcze chorągwie Smoleńskie, dlatego nie udzielił im pomocy.

We would not like to describe the course or phases of the battle at the moment.  However, we find it interesting that after the Vytuatas’ light cavalry had retreated (this escape was planned or not) ,the banners of Smolensk did not panic and remained on the battle-field.  Although they suffered a significant lose (one of the banners was ‘killed to a men’), they fought being completely encircled by the enemy.  It seems possible that  Jogaila might not have noticed that there any Lithuanians still fighting because of clouds of dust. That could be the reason why he did not supported the banners from Smolensk.

Rycerz litewski uzbrojony w lancę, miecz, tarczę trójkątną,
odziany w przeszywanicę, lamelkowy kaftan i kołnierz, nogawice kolcze,
hełm typu bastardziego (typ V według klasyfikacji Kirpicznikowa
z wydłużonym dzwonem zakończonym sterczyną).

Chorągwiami smoleńskimi, walczącymi pod sztandarem obrazującym Archanioła Gabriela, dowodził rodzony brat Jagiełły – kniaź Lingwen Semen Olgeirdowicz z dynastii Giedyminowiczów.

The banners from Smolensk were commanded by Simeon Lingwen from the Gediminis dynasty – Jogaila’s brother.

Herb Giedyminowiczów (Słupy Giedymina).

6 komentarzy:

 1. Hi,
  Sorry, I don´t speak any Polish :-(
  Are you going to make the whole of the battle of Tannenberg? Your figures look great...I really like the crossbowmen :-)
  Greetings
  Paul

  OdpowiedzUsuń
 2. Hi,
  That's not a problem 'cause we speak English quite well :-) That's why we're thinking about translating our blog.
  Yes, we're going to make the whole of the Tannenberg battle. This is only about 60k figures. We hope to find some other modelers and invite them to the project. At the moment there are only two of us. If we don't find anybody, we're supposed to finish this project in 100 years ;-)
  Recently, except from working on our figures, we've been collecting as many historical sources
  as it's possible to make our diorama perfect.
  Thank you for your kind comment.
  Greetings,
  Kasia and Paweł

  OdpowiedzUsuń
 3. 60K !!!!! I wish I could help....sounds like it could take a while...there are some Hussites coming soon from Orion and Redbox ( http://www.bennosfigures.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5788&hilit=hussite) ...with jan Ziska as part of the set...looks like he hasn´t got his "spike in a metal hand" mace but not a bad sculpt at all.
  Greetings
  Paul

  OdpowiedzUsuń
 4. Just a bit of an update..on Bennos there is a list of 21 new sets being made by Mars....
  http://www.bennosfigures.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6378
  tons of Teutonics !!!!! :-D
  and here´s the hussite gun set !!!!
  http://www.bennosfigures.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6407
  Greetings
  Paul

  OdpowiedzUsuń
 5. Thanks a lot. The figures are really great and they'd be pretty useful. We especially like Teutonics by Mars. We wonder if it will be possible to buy them in Poland.
  Greetings

  OdpowiedzUsuń
 6. Glad to help. I have just finished a Hussite war wagon and "crew" and the second is nearly finished...I´ll put up photos soon.
  Greetings
  Paul

  OdpowiedzUsuń

Szukaj na tym blogu